BLOG

Na webu HOjobs.eu můžete nyní zdarma nabízet i Vaše služby, a prezentovat se tak zákazníkům

Může jít o zaměstnání nebo služby, které lze zcela vykonat online, bez nutnosti fyzické přítomnosti zákazníka nebo zaměstnání a služby s fyzickou přítomností. Web je poměrně nový a postupně se rozvíjí, možná že právě zde narazíte na potenciálního zákazníka, který se na jiné platformě nevyskytuje.

Při hledání zákazníků stačí v typu inzerátu zvolit, že hledáte práci nebo zákazníky. Nabídnout své služby můžete zde: Vystavit inzerát (zdarma)

Proč je služba zdarma? A proč by nemohla být.

Proč tolik institucí nezvládá fungovat online? A jak urychlit celý proces fungování online?

V dnešní době přechází řada institucí a společností na práci z domu. Přechod však probíhá pomalu. Otázkou tedy je, co je hlavní překážkou změny styl práce na dálku.

Lídři bez zkušeností s HomeOffice

Jednou z překážek můžou být lidé v manažerských pozicích bez dostatečných zkušeností s prací z domu, kteří si nejsou schopni představit fungování celého procesu online. Tito lidé tak zřejmě celý proces přechodu na online režim zpomalují.

Zaměstnanci bez dostatečných zkušeností

Další problém můžou působit lidé bez dostatečných znalostí IT programů, které umožňují práci z HomeOffice. I když v dnešní době existuje mnoho možností jak zlepšit IT gramotnost, někteří lidé odkládají používání nových technologií tak dlouho, jak jen to jde. Lenost je standardní lidská vlastnost, která korepsonduje s "módem úspory energie".

IT bezpečnost

Je nezbytné zmínit další aspekt práce z domu a tím je IT bezpečnost. Práce z homeoffice může vyžadovat víc bezpečnostních opatření, ovšem v dnešní době existuje řada produktů, které pomáhají společnostem řešit tento problém.

Jak urychlit celý proces přechodu práce na dálku

Existují ještě další aspekty, které brání přechodu práce na dálku, přesto myslím, že tři výše zmíněné body jsou nejdůležitější. K urychlení celého přechodu na online režim by bylo vhodné začít s manažery, a nechat je pracovat z domu. Takto by se mohli stát vzorem pro ostatní zaměstnance. Další důležitý krok je výběr softwaru, který není limitovaný pouze na použití v kanceláři. Existuje mnoho softwarových produktů, které jsou určeny pro zaměstnance pracující z domu. Pokud společnost již používá takový software, je pro zaměstnance jednodušší přejít z kanceláře do online režimu, protože nepotřebuje dodatečné školení. IT bezpečnost spojená s prací z homeoffice může být řešena řadou produktů, které řeší tento problém a které poskytují stejné zabezpečení, jako když zaměstnanec pracuje z kanceláře.

Proč přejít na online režim?

Pojďme shrnout výhody přechodu na práci z domu.

Úspory času a peněz

Práce z domu umožňuje velké úspory v oblasti dopravy. Když mluvím o úsporách, nemám namysli pouze peníze ale také čas. Mnoho zaměstnanců, studentů a lidí, kteří potřebují vyřídit něco na úřadě stráví podstatnou část dne dojížděním.

Představa, že někteří lidi stráví většinu jejich času v zaměstnání a další podstatnou část dne dojížděním není zrovna lákavá a rozhodně znamená vyšší neefektivnost. Lidé přicházejí o čas, který by mohli trávit relaxací nebo studiem, tedy činnostmi které vedou k vyšší produktivitě. A vyšší produktivita by měla být cílem zaměstnance i zaměstnavatele, protože vyšší produktivita vede k vyšší mzdě a zisku.

Práce z domu snižuje nerovnost

Mnoho lidí bude argumentovat, že dojíždění pro ně není takový problém. Ovšem současná situace je taková, že lidé z chudších regionů dojíždí za prací do bohatších měst s lepší pracovní nabídkou. Výsledek je, že má dojíždění negativní dopad na chudé lidi, jejichž situace je už tak špatná, kteří se snaží přilepšit si.

Přechod na práci z domu staví postižené a zdravé na stejnou úroveň

Řada států se snaží pomoct lidem se zdravotním postižením pomocí různých forem dotací. Ovšem překonání jejich handicapu možností pracovat z domu je ještě lepším řešením než poskytování podpory.

Národ ve kterém zaměstnanci a studenti pracují online může lépe zvládnout další krizové situace

It’s hard to say what future brings. From risk management point of view are employees, entrepreneurs and students working from home better prepared for the future. Because there are many situations which can disable or make difficult commuting and live of workers and students who have to work and study presently.

Pozitivní dopad na kvalitu života, osobní rozvoj a efektivitu při 100% HomeOffice

Při práci na 100% HomeOffice dochází k podstatnému zlepšení kvality života zaměstnanců. Hlavním pozitivním dopadem je klid, který zaměstnanec pracující z domu získá. Pozornost člověka, který má doma vymezeno své místo k práci není odváděna soustředěním se na okolí, jako například při práci v kancelářích typu Open space. Tím dochází jednak k nárůstu efektivity zaměstnance, ale také minimalizace negativních dopadů, které neustálé odvádění pozornosti způsobuje.

Pozitivní dopady při práci z HomeOffice jsou nejen na zdraví, ale take na osobní rozvoj zaměstnance. Při práci v kanceláři je podstatná část dne věnována řešení nesmyslů. Většina hovorů se týká osobních záležitostí nebo rozebírání práce ostatních, což by teoreticky mělo vést k větší efektivnosti, protože zaměstnanci se vzájemně “hlídají”. Výsledkem jsou však nesmyslné žabomyší války, které snížují výkonnost firmy a efektivitu. Člověk, který pracuje pod strachem odvede určitý výkon, ovšem zřejmě nic významného, co by posunulo firmu dopředu. Nemluvě o tom, že takové prostředí má negativní dopad na zdraví zaměstnance a brzdí ho v osobním rozvoji. Člověk, který se nerozvíjí pak nemůže být pro firmu důležitým přínosem.

Increasing the use of HomeOffice should eliminate these negative aspects of office jobs and improve the quality of life for workers in achieving greater efficiency.

Seznam povolání, které lze vykonávat 100% z HomeOffice

Níže jsme vybrali seznam povolání, které lze vykonávat z 100% HomeOffice:

 • SEO analytik
 • HR asistent
 • Personální konzultant
 • Grafický designér
 • Vedoucí oddělení
 • Úvěrový specialista
 • Programátor C#
 • Marketingový specialista
 • IT tester
 • Specialista finančních trhů
 • Telemarketingový pracovník
 • PPC specialista
 • iOS programátor
 • Team leader
 • Programátor Oracle
 • Key account manager
 • Ekonom
 • Vedoucí nákupu
 • Programátor Oracle
 • IT projektový manažer
 • Generální ředitel
 • Pracovník reklamačního oddělení
 • Programátor Objective-C
 • Copywriter
 • Mzdový účetní
 • Programátor Java
 • Programátor PLC
 • Produktový manažer - specialista
 • Specialista pro vzdělávání
 • Účetní
 • Specialista IT bezpečnosti
 • Vedoucí právního oddělení
 • Obchodní zástupce
 • Systémový administrátor
 • Regulatory affairs manager
 • Hypoteční specialista
 • Specialista reportingu
 • Projektový manažer
 • Grafik
 • Telemarketingový pracovník
 • Specialista podpory zákazníků
 • Ředitel call centra
 • Obchodní analytik
 • Recruiter, specialista pro nábor
 • Konzultant
 • Web designér
 • Rozpočtář/kalkulant
 • Specialista IT bezpečnosti
 • Databázový administrátor
 • Administrativní pracovník, referent
 • Produktový manažer
 • Tlumočník
 • IT konzultant
 • Manažer inzerce
 • Ředitel kvality a ISO
 • CRM specialista
 • Specialista fakturace a plateb
 • Android programátor
 • Marketingový manažer
 • Personální ředitel
 • Specialista testování koncových zařízení
 • IT analytik
 • Telefonní operátor
 • Lektor
 • Specialista modelování sítí
 • Fakturant
 • Hlavní účetní
 • Supervisor
 • Programátor PHP
 • Administrator internetového obchodu
 • Specialista vývoje produktů
 • Produktový manažer v IT
 • Programátor Javascript
 • Obchodní manažer
 • Systémový inženýr
 • Specialista technické podpory/IT
 • IT architekt
 • Personální manažer
 • Finanční analytik
 • Specialista marketingových analýz
 • .NET programmer

Současný stav ukázal, že pracovat z domu je možné

Řada firem se brání, aby jejich zaměstnanci pracovali z domu. Místo toho jsou popularizované open space kanceláře, kde se lidi mačkají jako dobytek.

Často jsou zvýrazňovány výhody open space kanceláří jako podpora kooperace zaměstnanců a spolupráce. Tohle je ale bláhová představa manažerů, kteří mají většinou svoji samostatnou kancelář.

Existuje řada studijí, které prokázaly, že práce v open space má negativní vliv na zdraví zaměstnanců. Každý člověk, který se potřebuje soustředit, vyžaduje klid. A právě to je to, co open space nenabízí. Firmy, které aplikovali open space se snaží různými polovičatými řešeními tento klid zaměstnancům poskytnout a vytváří různé zóny, kde by měl údajně klid. Toto je ovšem bláhová představa.

Na negativní současné situaci je tedy jedno malé pozitivum, a to že se ukázalo, že pracovat z domu je pro mnoho zaměstnanců možné.

Výhody 100 % HomeOffice

Práce z domu na 100 % má nespočet výhod:

Ekonomická - zaměstnanec nemusí dojíždět za prací, ušetří tedy náklady na dopravu. Dále není potřeba se stěhovat do měst s drahými nájmy. Lidé, kteří se takto přestěhují do města musí podstatnou část příjmu utratit za nájemné. Z pohledu zaměstnavatele není potřeba utrácet za budovu, ve které zaměstnanci pracují. Sníží se tedy jak náklady na pořízení nemovitosti, tak náklady na energie a provoz této budovy.

Ekologická – není potřeba dojíždět, což je ekologické.

Sociální – práce z domu zabraňuje vylidňování venkova, a smazává sociální rozdíly mezi jednotlivými regiony, případně celými státy. Dále se smazávají rozdíly mezi zdravými a handicapovanými lidmi.

Pohodlí – zaměstnanec, který má klid na práci dosáhne jistě většího výkonu než člověk, který je neustále rušen v open spacu.

Open space - hloupý koncept, který stále přežívá

O negativním vlivu open space na zaměstnance existuje řada článků. Open space má negativní vliv na zdraví zaměstnanců a jejich efektivitu. Přesto od tohoto konceptu firmy neupouštějí.

Proč open space stále přežívá?

Z ekonomického hlediska by firma měla hledat řešení, která jsou nejefektivnější a maximalizovat tak zisk. Upuštění od open space a větší využití práce z domu na 100 % by jednak vedlo k vyšší efektivitě firmy, a stejně tak by bylo příjemnější a zdravější pro zaměstnance.

Při přesunutí lidí z otevřených kanceláří domů by ovšem se výrazně oslabila pozice zbytečných lidí ve firmě, kteří se dokáží dobře prezentovat a přivlastňovat si cizí práci, čímž splňují základní předpoklad pro přežití v korporátu. Tím, že se tito lidé většinu dostávají na manažerské pozice je odpor vůči home office posvěcený. Jejich význam by totiž v momentě upuštění od open space zmizel. Firmu neřídí vlastníci ani akcionáři, ale manažeři. Ti sledují vlastní zájmy jako jakýkoliv jiný člověk na naší planetě.


Proč open space vůbec vzniknul?

Myslím, že prvotní myšlenka vycházela z představy, že když může parta ze Sillicon Valley, která sedí pohromadě vyprodukovat skvělý produkt, tak masa lidí, která sedí pohromadě to taky zvládne. V praxi to ale nefunguje. Když se podíváte na některé dnešní startupy tak uvidíte, že v nich lidé pracují z domu, a nemají s tím žádný problém.

Kdy open space zanikne?

 I guess that in ten years’ time some consultant will come up with a great idea that open space doesn’t work. Consequently, larger companies will also drop this concept.